Bli Hos Mæ - Sten Nilsen (2) - Økologiske Viser (CDr, Album) download full album zip cd mp3 vinyl flac


Download Bli Hos Mæ - Sten Nilsen (2) - Økologiske Viser (CDr, Album)
2007
Label: Fin Musikk - none • Format: CDr Album • Country: Norway • Genre: Pop, Folk, World, & Country •

For billetter ved udstillingen ca. Lagene bedes medta flag og faner. Levanger landsogn 16de mars Eg hugsar Johan som ein lun, triveleg kar som prata med oss ungane. Johan var murar som mange andre i nabolaget. Somme plassar var det kvikkleire under torva. Slike la han tre og tre saman, da leda dei vatnet godt. Eg tok meg ei kakskive og ein kopp kaffe. Men trur du ikkje eg somna da? Etter som jordvegen vaks, vart det fleire kyr, og Bruna vart ein god arbeidskamerat.

Etter eit par tre hundre meter stoppa turen. Det var noen "kallar" her ikring som leverte melka til Melkfabrikken. Ein av gutane, eg kallar ham Ola, var mest ivrig. Etter eit par hopp rauk borda i botnen. Han vaks opp og vart ein hedersmann. Slik var det i alle fall her i nabolaget.

Det var 5. De som druknet var: Karl Johan Toresen Moen, f. Jula kommer, og familien er samlet. Juletre, gaver og fest var ukjent for de fleste, og det var ikke snakk om fjerde- og femtedags jul. Romjula var vanlige dager. Regnet hadde av og til fosset ned. Men samlingsstedet ble en sosial kontakt, en forlengelse av kirke. Deretter en rask utflukt sammen med kamerater. Isen var blank. Ingen hadde hjelm eller annen beskyttelse.

Og blant de voksne som var der gikk sladderen som normalt. Alle tre faller. Kjenner vi oss ikke alle igjen i en slik situasjon? De griper i panikk tak i hverandre, forverrer Album) og drar hverandre stadig under. Skrikene henleder oppmerksomheten til de andre.

Han blir naturlig nok litt overivrig. Ungdommene sparker fra med de krefter de har igjen. De blir fanget i sitt eget nett. Vannet gir fort krampe. Faktisk er sannsynligheten meget stor for at det var noenlunde slik det foregikk. Personene, datoen og stedet er reelt - foranledningen usikker og derved fingert. Konrad Fanum, f. Dette ble trolig oppdaget ved sokningen etter de fem. Han ble gravlagt den 4.

Den Det var trolig ikke like enkelt for Gabriel og Gjertrud. Denne Gabriel har etterlatt seg flere skriftlige beretninger fra sin tid, blant annet den eldste skoleprotokollen fra kommunen. Han var gift med Susanne Hokstad. Han overtar Leangen, og gifter seg med Sofie Ellevsdatter Dullum. De skulle bli foreldre til 5 barn, deriblant odelsgutten Nils, den andre som druknet i Hammervatnet.

Tilbake sitter foreldreparet Sofie og Gunerius. Og i kommer Severin. Odelsgutten overtar etter hvert. De fikk ingen barn. Ulykka rammer det unge paret med en gang.

Han er gift med Oline Gabrielsdatter Ronglan, f. Dette er Olaf G. Leangen, som gifter seg med Oline J. Oldret i Hun ble gift med Torkild Pedersen. Da Torkild ble enkemann, gifter han seg i med Anne Marie Hjeldemyren. De fikk 3 barn. I utvandrer Torkild til Amerika med kone og 8 barn. Denne Ole gifter seg med Gjertrud Alstad - og de har en forretning i Trondheim.

Han var bror til oldemor til dagens eier og driver, Knut O. Han var gift med Ellen Jonetta. Knut Leangen. Nikolaus er den fjerde som drukner i ulykka 5. De fleste tilflyttere utabygdfra. Vi stanser opp i Det var nok ikke lett. Og verre skulle det bli.

Ungeflokken blir spredt rundt omkring i bygda hos fosterforeldre. En skjebne, en sorg - en hendelse for meget. Tiden og holdningene var annerledes. Vi vet ikke helt sikkert hva som skjedde. Anna vart gift med Ivar Ottesen Sjaastad og dei fekk 6 born. Av dei var det 2 tvillingar.

Laura g. Helga Walstad. Deira bror Olaf overtok Sjaastad. Han vart gift med Marta Fostad. Dei fekk tvillingane Olaug g. Dei overtok Hallan etter hans foreldre. Av desse var det 4 tvillingpar. Hans og Anna reiste til USA i og Ho vart gift, men fekk ingen born. I midten: farmen. Gladis og Thinka. I dag er det eit barnebarn av Einar Petter jr. Neste tvillingpar var Gustav og Gurina Eldre folk vil minnast dei godt. Dei var begge ugifte.

Dei fekk 7 born og ei stor etterslekt. Siste og 4. Dei fekk 10 born og ei stor etterslekt. Ho vart med, kontakten var oppretta og Amor var ute med sine pilar.

Ingemann og Bertha vart ikkje velsigna med born. Peter Olaus og Sara Hallan hadde det i kvar si slekt. Her hadde han sin base resten av livet, og tok snart namnet Per Vang. I tilknytting til dette anlegget fekk han bygd eit snortrekk fram til garden, og dette skaffa kraft til treskemaskin, hakkelsmaskin og til fleire andre hjelpemiddel han hadde i verkstaden sin.

I bygde han kraftverk i Fossingelva, og mange i grenda fekk glede av dette. Ei tid vart. I selde han Vangsgarden til Toralv Almlid. Elles tok han toget. Men det klaffa ikkje alltid med Per sine reiseplanar. Lenge var banen lagt berre mellom Hell og Trondheim. Etter nokre kilometer steig han av doningen og takka for transporten.

Han tykte visst det gjekk for seint. Deretter tok han apostlane fatt med kurs for Alvdal jernbanestasjon. Og Per var sers rask til beins.

Men Per tolde ikkje noko slinger i valsen. Her var det ikkje rom for noko ordskifte. Ein gong kom han over ein ladning med arbeidsbukser i Trondheim. Han fekk den summen. Da tok Per straks opp pengepungen og plukka fram tre kronestykke.

Derfor sette han to hestar framfor "skolmaskina" og kommanderte ut fem av tenestefolket som bindarar. Sju kroner i arbeidspengar pr. Den lange skia er laga i ask, den att, ihuga som han var. Dette trevirket fann han gjerne i Mosvika.

Der hogg han og frakta treet heim over fjorden med eiga jekt. Denne overtok Per med stor interesse. Det fekk han. Indian-sykkelen slo seg vrang, og ville ikkje starta. Hagen var god mekanikar, og fekk snart motoren i gang. Per Vang, stod det i namnerubrikken…. Arne Vestrum til formann.

Finsvik sen. No vart plattforma lagt… av Arne Vestrum. Nemnda fekk laga ein plan der dei vektla innsamling av kjeldemateriale. Konservator Th. Han Martin Sivertsen. Han reiste rundt og gjorde funn som endra framstillinga til Pettersen.

I tillegg starta han innsamlingsarbeidet med gardshistoria for Frol og delar av Skogn. Nils Hallan var eigentleg journalist og hadde ei god penn. I tillegg voks han opp i ein heim med mykje lokalhistorisk interesse avdi far hans var Nelius Hallan.

Nemnda meinte dette ikkje let seg innpassa i dei planane som var lagt. Likevel heldt Hallan fram med arbeidet Nils Hallan. Boksalg m. Bamberg M. Ei nyttig samling donert av LevangerAvisa. Levanger bys historie — Vi vil trekke fram nokre eksempel her. Det gjelder stedsnavn. De faller ikke ned fra himmelen. Bildet viser at det var karane som styrde.

I ettertid kan ein seie at boka vart ein suksess, mykje brukt og etterspurd, og ho er for lengst utseld. Salet gjekk bra og det vart eit overskott som kom godt med i ei slunken kasse.

I tillegg vart det godt om pengar og kulturavdelingar vart bygde opp rundt i kommunane. Levanger oppretta kulturkonsulentstilling iog hovedutvalet delte ut tilskott til lag og organisasjoner etter politiske prioriteringar. Om det kan vi berre spekulere. Den grundige innsamlinga av kjelder og bearbeidinga av desse kom nok ein gong til nytte, skulle det vise seg.

Den siste boka i den gamle, gode tradisjonen kom i og tok for seg Markabygda og Ekne. Marie Finsvik hadde arbeidd med manuskriptet lenge. Det var enda ei kvinne som gjorde ein stor innsats, Maren Vinje i Markabygda. Organisasjonsmessig vart nemnda plassert under Hovedutvalg for kultur.

Vona var at det skulle kome fleire pengar til bygdebokarbeidet, men slik gjekk det ikkje. Johan S. I tillegg fekk dei digitalisert og kopiert sentrale kjelder. Som nemnt vart ikkje perioden som kommunal nemnd til beste for bygdebokarbeidet. Da vart konklusjonen at ein gjekk attende til dugnadsprinsippet med ei privat bygdeboknemnd.

I dag kan ein seie det same. Arne Vestrum: Skogns historie. Tidsrommet — Folk og heimar — Julius Bye: Frol II. Og fra museumsbygning og kulturhus i vid betydning.

Innimellom avviklingen av disse temaene flettet vi bl. Det vil igjen komme innbyggerne i Levanger til gode. Johansen, Sidsel Wohlen og Hans W. Her holder landskapsarkitekt Marit Danielsen foredrag om gamle hager under temaet Bygningshistorie og arkitektur i mai.

Det var stor interesse for temaet Kvinners hverdag - drakt og kleshistorie i juni. Her spilles det i forstua eller "Heimbecks rom" under Kulturuka i juni. Og det var ikke noe moderne utstyr enda, det var jo berre spaden. Gruslessinga var jo et slit som alt annet den tida. Vi som lesset hadde akkord, og jeg tror vi hadde to kroner kubikken. Det kunne vel bli ca. Bildet er fra Baugengruva, Mule. Foto: Karl Jensen. Vi samanliknar gjerne prisar med andre land, dvs. Eg sit her med nokre rekneskap etter onkel Henrik.

Det ser ut som det var bedne rundt hundre menneske. Dette var tradisjon langt opp gjennom tida. Maten vart nok laga i heimen. Dalen og H. Han og bestemor fikk tre barn, Agnes, min far Harald, f. Harald fikk etter hvert ansvar for foto — og musikkavdelingen, mens Reidar tok over orgelvirksomheten. Han var gift med jordmor Anna Margrethe Elden. Mor og far giftet seg i Jeg var en del plaget med sykdom i barndommen, men levde stort sett et vanlig gutteliv med skolegang, lek og moro.

Jeg sprang ofte og gjemte meg til stormen var Per fotografert av Harald. Men da jeg var konfirmert, fikk jeg ordentlige plikter.

Alle i familien var glade i dyr. For meg var det hund som var favorittdyret. Hun skadet ryggen og fikk et langvarig sykehusopphold. I trappehuset var det hyller og lager av maling og redskap. Det ble naturligvis oppdaget av de voksne, og stor oppstandelse. Bestemor var som regel der hele sommeren, hun dro opp rundt St. Tante Ingeborg eller noen andre var ofte sammen med henne. Jeg ble etter hvert godt kjent med veien og terrenget. Som regel gikk vi opp forbi Munkeby og Stokkbakken.

Det var fast rasteplass ved Dalaelva; her var det murt opp et ildsted. Det ble fisket mye i Tomtvatnet og jeg var ofte med og rodde oter. Det tok ca. Jeg fikk med meg Harald Bentzen, som var litt yngre enn meg. Vi startet i tiden og fulgte den kjente veien. Men jeg fikk ham med meg helt fram. Man kan jo tenke seg hvordan det var hjemme! Neste dag var det marsj hjem! Lek i Meieriet Meieribestyrer Bjerkan bodde i 2. Vi lekte ofte inne i meieriet, her foregikk det mye rart og spennende. I det store islageret ble isen fra Nesvatnet lagret i sagmugg.

Jeg fant en tomeske inne i butikken hjemme og fikk musa oppi. Familien Winnberg bodde i Jernbanegata. Veikja kjente ikke oss, hun tok eska og for inn. Vi listet oss etter. Fru Winnberg reagerte lynraskt og fikk musa tilbake i eska. Og jamen dro hun strake veien opp til butikken. Hvordan det gikk med musa? Katta tok den. Flyturen Jeg var tidlig teknisk interessert. Alt med motorer og maskiner var spennende saker.

Og en dag i var det Levangers tur. Men alt gikk bra, og bildene ble akseptable. Jeg hadde en vinge ferdig da mor oppdaget planene og skrinla prosjektet for godt.

Pers flybilde av de midtre deler av Levanger by fra Ullvarefabrikken til Levanger skole. Bakerst Bruborg, Gamle Kongevei og Brusve. Oversiktsbilde fra flyet i Det var det bare byfolkeskolen som hadde. Meldingsboka var viktig - alt sto der. Egentlig var det bra at det ble stilt krav til elevene.

Men de forsvant fort igjen. Alt ble stilt ut en bloc - uten navn og heder til enkeltelever. Det var en smule risikofylt, i og med at det stakk Gjengen i gata. I Eldenbakken var det aking om vinteren. Her lekte vi ofte. Her var det et stort materiallager, og traller og trallespor.

Det var inngjerdet om- Per og fetter Leif. Stolen har Per snekret. Kom det vakter eller andre voksne, flyktet vi eller gjemte oss i stablene. Skillet mellom bydelene holdt seg til lenge etter siste krig. Og mye rart ble det laget. I Levanger ble det produsert fiskekasser av bakved. Litt papir, treflis, lim og en gummistrikk var alt. I gatene var det ikke mye trafikk — hest og vogn, naturligvis, og en og annen bil. Derfor foregikk mye av leken i gatene. Halsanveien stoppet ved Losjen, videre var det bare en gangsti mot sagbruket.

Syklene ble flittig brukt — bl. Dette var flotte gjemmesteder og leken gikk over flere kvartaler. Slik holdt vi oss i bra Klar til fotballsparking. Per, Arne Bentzen og Olav form. En gang sparket jeg ut en rute i verkstedet. Som f. Men det ble skjenn fordi jeg hadde skremt folk. Jeg hadde et rom i 2. En gang laget jeg raketter. Og siden Per sto helt rolig, fant han ut at det var vel en av de vanlige rampestrekene hans. Det var kjent blant alle gutter at en blanding av fosfor og kaliumklorat Per med en av mange meccano-oppfinnelser.

Dette hadde vi mye moro med. Det var f. En gang smalt det plutselig. Hylsene ble avfyrt fra tidlig om morgenen Men som regel revnet de bare. Kirkegata var for oversiktlig. Vi pakket kruttet inn i papir og litt av hvert, festet lunta og surret med hyssing. Pakken brant lystig og det luktet noe forferdelig. Hjemme hadde vi gammeldags telefonapparat med sveiv. Den ene hushjelpa var mye plaget med gikt i hendene og anklene.

Om nettene var det ofte folk ute. Jeg skulle hjelpe dem og konstruerte en slags alarm eller skremsel. I Bestemor i Halsanveien. Dette virket fint. Derfor skrev han brev til statsarkivar Kristian Koren i Trondheim. Da Arn fikk se skissene som arkitektene hadde laget, kom fortellinga hans i gang. Arkitekt Tverdahl hadde oppsyn. Dette bildet er tatt Det viste seg snart at disse merkene stemte helt med de merkene som arkitekt Albertsen hadde hugget inn ved flyttinga i Og at.

Foto: Dino Makridis. Koret er vakkert og enkelt. Om sommeren er det ofte vielser i kirka. I Lo-kirka fantes det to kirkeklokker, og den ene var laget av Micgaell Kiedtlar i Trondheim. I fikk kirka en postill i gave fra Rasmus Loe. Disse er dessverre borte.

I gifta han seg Bli Hos Mæ - Sten Nilsen (2) - Økologiske Viser (CDr Massi Olsdatter. Ho voks opp i den vanskelege tida under og etter Napoleonskrigane. Gustava og mora flytta til Drammen.

I gifte ho seg med presten Gabriel. Og foreiningslivet blomstra. Gustava Kielland var ikkje berre misjons- og organisasjonskvinne. Gustava Kielland var, ved siden av organisasjonsarbeidet, kjent for barnesongane ho har skrive. Og deiligst, deiligst var dette Syn! Om Vinteren lun, om Sommeren sval og deilig Vinter og Sommer. Skuer hun ud over den blanke Fjord Til Vandsvig paa andre Siden, Bli Hos Mæ - Sten Nilsen (2) - Økologiske Viser (CDr.

Vaaren den kom med Erle og Trost. I Vaarvinden Blommene nikke. Bruden hun staar som det lyse Haab; men Brudgommen kommer dog ikke. Tror han at jeg er en Terne blot mens selv han er Vandsvigs Konning. Brudgommen staar dog som vokset fast derborte i Vandsvigsskoven. Guldkronen falder paa Jorden ned i Tusinde gyldne Stykker. De tunge Tanker sig flokker. Maaske han kommer til Bruden sin naar Dagen lenges atter.

Thi Haabet lever i friske Marv og svulmer i alle Kvister. Der kommer engang et gyldent Aar der bringer hvad her vi mister. Horgen: Norske prestegarder, Landbruksforlaget Norsk Allkunnebok, bd. Mindre kjent er Louise Heimbecks innsats som botaniker. Foreldre var trelasthandler og cand. Peter Collett Solberg og Anna Margrethe f. Faren var fra ansatt i familiebedriften And. Louise Solberg ble i gift med Fritz W. Utdannelse og interesser Louise Heimbeck fikk en mangesidig utdannelse.

Videre var hun aktiv i bl. I Levanger-Avisa for Noen dager senere finner vi et fyldig referat fra treffet, skrevet av Ellen Salberg. Fra refe- Louise Heimbeck delte gjerne sine erfaringer med andre. Det gamle stabbur, som for lengst er fredet, og eies av Frol kommune, skinnet rent og festlig. Da selskapet hadde benket seg i 2. Allerede i og utover publiserte hun artikler om dette i flere fagtidsskrifter. Jeg er ikke i tvil om at tilgang til elektronmikroskop ville gitt henne et solid grunnlag for de teorier som ble lansert i hennes rapporter og avhandlinger.

Sannsynligvis med en viss rett. Og til hver staude knytta hun gjerne fortellinger om plantens egenskaper og bruk. Blant annet er den sjeldne martagonliljen velkjent blant Levangers. Ungene var henrykt, og elsket disse turene. Flest om fruen. Jeg skal fortelle noen av dem. Fru Heimbeck hadde klart for seg sine planer for framtida. Mine gullklumper kalte hun det. Under legevisitten holdt hun lange forelesninger til leger og pleiere om stivkrampe, om dens sporedannende bakterier, og sporenes dvaletilstand i jord inntil de kom inn i varmblodige orga.

Det var slett ikke alle som delte hennes begeistring. Fru Heimbeck gafla i seg og tygde i vei. Enkelte av hennes gjester ble fort mett! Tilsatt salt, pepper og urter fra hagen kunne konsistens og farge minne litt om lungemos. Men det smakte mer som hornlim, bare mye verre. Andre skeia ville helst komme opp igjen.

Da den var halvveis opp mot munnen, skjedde underet. Jeg kasta skeia med innholdet tilbake til tallerkenen, og storma til brannstasjonen. Jeg har sett flere bilder som beviser at Fritz Heimbeck var heller tynn. Referanser: Norsk Biografisk Leksikon. Dreyer Louise Solberg: Sygdom paa erter. Selskabet Hagedyrkingens Venner nr. Jordbrugsforskeres Forening nr. Norsk Landbruk nr. Phytophatology vol. Blyttia Norsk Botanisk Forenings Tidsskrift, nr. Det passerte svarte fly over Ekne.

I aprildagene var det mye snakk om at det passerte tyske tropper langs riksvegen og med jernbanen. To ganger var av en modell av fangeleiren. Da dukka det opp tysk politi og ungdommene stakk seg vekk som best de kunne. Det gikk bra heilt til det kom tyskere med hunder. Resultatet vart ei natt i leiren og streng advarsel.

Slike dansekvelder var det fleire av under krigen. Ei anna episode litt seinere resulterte i enda ei overnatting i fangeleiren. Tyskerne er mistenksomme og vil vite hvorfor de sto og pekte. Dette var ingen trivelig jobb, men for de andre fangene var dette et vanlig oppdrag.

Dette var fordi tyskerne ikke skulle bli for godt kjent med fangene og bygde. Guttene sprang de siste meterne og var framme like etter at flygerne hadde kommi seg ut av flyet. Det vart lite samtale med flygerne. De engelske flygerne vart frakta bort med bil. Erling var en kraftig kar som snakka tydelig og ga greie beskjeder. En viktig kontaktperson inne i leiren var Ljuban Vukovitsj. Ampullene vart sydd inn i skjortesnippen. Det var Nelius Hallan som laga korta.

Nelius Hallan var leder for forsyningsnemnda i Skogn. Han skaffa tilstrekkelig mannskap og hadde ansvaret under overtakelse av fangeleiren den 8. Etter krigen hadde han jobb i leiradministrasjonen for Innherad fangeleir. Innherad fangeleir vart etablert straks etter at den 8. Det var 5 nordmenn, 5 jugoslaver og 8 russere. Erling forklarte hvordan ampullen skulle brukes. Dermed stoppa de leitinga. Russeren kunne ikke snakke norsk. Overtakelse av leiren den 8.

Utviklinga i krigen med store tyske tap var godt kjent fordi mange hadde tilgang til radiosendinger fra London. Det var derfor tydelig utover i mai at den tyske okkupasjon gikk mot slutten. Om kvelden den 7. Det kom tyde. Ljuban Vucovic i midten utenfor leirporten.

Bilde fra Falstadsenterets arkiv. I leiren er det fullt kaos. Tyske befal hadde biler til disposisjon. Utover dagen den 8. Her var Carl Viggo Lange sjef. Det var usikkert hvordan tyskerne ville reagere. Det vart derfor lange vakter for de som deltok. Allerede den 9. I dagene som kom vart Falstad tvangsarbeidsleir for norske og tyske nazister og landssvikere. Skiltet med Strafgefangenenlager vart etter ei tid erstatta med Inherad fangeleir. Feiringa av Det fantes ingen nakne flaggstenger i bygda.

Han kom til leiren Da kom det ca 50 gisler fra Trondheim. Disse vart tatt til leiren som gisler for Trondheim. Det var sett ut rykte om at gislene ville bli straffa dersom det var lokal motstand mot tyskerne i Trondheim. Carl Viggo vart etter kvart Dr. Carl Viggo Lange og dr. Dette var i og fingeren var stygg. Han kom som krigsfange fra Joguslavia og var med og bygde veg i Dunderlandsdalen opp til Saltfjellet.

Bilde fra Falstadsenterets arkiv talte han at han hadde begravd. Broren hadde blitt syk og det var mistanke om tuberkulose. Dette var nok til at broren vart henretta. Det gav tid til en lang og god samtale. En anna fange var eier av Lefstad sportsforretning i Trondheim. I smia arbeidde mange fanger, mest norske. Gode venner Album) krigen Familien Bli Hos Mæ - Sten Nilsen (2) - Økologiske Viser (CDr fekk mange venner under krigen. En arbeidskoloni var en gruppe med 10 - 15 fanger og en tysker som vakt.

I korga var det oftest lapskaus. Disse hadde med seg brev som skulle leveres til fanger inne i leiren. Ei stund etter fekk hr Lorentsen fri og kunne dra heim. Han var pengelaus. Det var julaften i okkupert land. Det var positive meldinger fra London. Det var mann fra 2.

Bergkompani fra den norske brigaden i Skottland som var landsatt i Finnmark. Jaa9: Det er liksom minimalistisk, men det. Fett ass. De bare tuller med innholdet i teksten, det er akkurat som med oss og Kjendisparty. Vi har bola alle knepene deres. De bruk. Thomas Dybdahl har laget musikken. Helt til The National Bank kom og tuklet til det. Men det har allerede blitt et slags luksuspro blem. Kan skje folk blir lei av meg?

Jeg merker at jeg savner gitaren, og det er flott. Det er jo gitarist jeg egentlig er. Jeg blir aldri venner med norsksjefen i Universal for jeg vet jo at det bare er business alt sammen. Vi trykte opp tusen ek semplarer, og var vel litt redde for at det var for mye. Derfor blir det helt annerledes med The National Bank, og jegtrives ikke like godt i de rammene der.

Jeg blir aldri venner med norsksjefen i Universal - for jeg vet jo at det bare er business alt sammen. Nei, jeg tror jammen jeg trives best i trygge omgivelser. Men for hver halvside i VG mister man jo en stor bit av anonymitetet. Du mister en bit av sjela, skal jeg fortelle deg. Dyb dahl har suget til seg mange inntrykk der bor te, som en svamp faktisk, og det blir til musikalsk uttrykk og menneskelig vekst.

En av en milli on. Det er ikke vemod - det er aksept i den vissheten der. Jeg har ikke skapt en dritt. Jeg vil legge alle fastsatte tanker om form til side, og lage noe som aldri repeterer seg, mu sikk som spinner rundt, og ikke kommer tilba ke til ett tema hele tiden.

Rett og slett komme deg litt vekk fra melan kolikerstereotypien? Denne gangen er det ingenting, bare noen tomme hvite sider. Thomas Dybdahl viser frem sin ringe bolig, i et fromt hvitt trehus. Han fikler litt med en etter sigende interessant bok av en Richard Dawkins, en nyDarwinist. Ja, det var dette med utvikling. Det blir litt geriljavirksomhet - alltid parat med to mikrofoner og laptop i sekken. Er det slik at uttrykket ditt vil bli temmet, bli mindre ekte i et studio?

Jeg vil muligens utvikle greiene litt etterhvert, men jeg er ikke et multitalent. Jeg er helt komfortabel med det. Noen dager senere agerer Dybdahl rocke stjerne, sammen med resten av The National Bank foran et fullsatt Rockefeller i Oslo, den store triumfen for artister som kommer ut av det norske intet.

Hun mener da i det minste noe. Bondevik bare klamrer seg til denne posisjonen sin, koste hva de koste vil. Olavsordenen skal vi ikke henge oss opp i. King of kings. I offentligheten. Vi tar bladet fra munnen. Og hva var egentlig opp med den uhyrlige kunstkritikken? Dessuten er det idioter som.

Men hun kan vel ihvertfall late som om hun bryr seg, bare litt? Som om vi bryr oss. Kan du det? Fat chance. For en helsikes grinebiter! Verdikonservativisme forkledd som satire. Innbilsk inderlighet. Moralsk indig nasjon forkledd som besk maktkritikk. For en snobb! Han tolker salmer. Han er tvers igjennom simpel. Han er ki ting-entusiast. Nei, ikke i det hele tatt!! Ha ha ha ha ha!!! Per Orde rud er en papp-rekvisita! Er vi reaksjo.

Eller tekstene hennes. Eller musikken. Eller det faktum at vi har observert henne i livlig diskusjonsklinsj med sin gjensidige beundrer. Nei, la oss ikke snakke om dette. Har du ikke smakt kalvefitte? Og det er da noe. Vi gir da vel faen. Nei, det er ikke gutteaktig sjarmerende, det er.

Han som er i Dagbladet. Han som snakkerom Kukken! Om kukken til DJ Goldfinger. Og mannen som drepte sex. For en patetisk liten sutrebukk! Mye vondt kan sies om Pornopung-for. Etter ca. Det nye bygget ligger inntil Teaterplassen, som blir seiv nerven i kvartalene. HE gate rangel? Resultatet var over hatelister og hemmel.

Uansett, dritsmarte forskjellige rettnmger innen. Mongo er NY-slang o P. I verden. Det er pa tide a utvide horisonten litt. Du kan spise mat med bind for Helt sant. Bak de stive menn og kvinner i innsjekkingsskrankene reiser det seg en enorm. Drinkmenyen, derimot, er langt fra spartansk, her finner vi lett et hundretalls ulike vannsorter og flere vodkamerker enn vi trodde eksisterte. Dermed bestiller vi nok en runde med klissete daquiris, i ren affekt. Det er langt ifra like imponerende som vi hadde blitt lovet.

Vi blir hengende fast i hotellbaren som er kjedsommelig japaninspirert. Det hele er selvsagt sterilt, strengt og alt annet som japan. Ved en litt for tilfeldig tilfeldighet blir vi plassert ved enda et akvarium. Menyen over bardisken forteller oss at det i dag kan tilbys tre enkle retter. Suppen er perfekt. Kenjiog lener seg bordet vedi den sidenerav er herr Voung jeg later som om jeg er imponert.

Jeg fyrer opp en sigg i selvforsvar, men stumper den like fort. Det er vakkert hvordan slea zerock forener mennesker verden over. Noen legger armen rundt nabojentas skuldre og drar henne vekk. Alle kjenner Mutti.

Det tar for lang tid. Jukeboksen spiller The Smiths og jeg vil dra. De er usannsyn lig gode. De har sprit og en splitter ny leilighet de gjerne vil vise frem. Jeg er bare med dit de andre vil. Oi, faen, hotellet. Klokka er ti og vi burde befunnet oss i en helt annen del av byen.

IKEA overalt. Tills vennine, hun som driver sjappa, presenterer seg. Dessuten finnes det restauranter som folk driver i egne hjem, her betaler man det man synes maten er verdt. Burde sjekke ut snart Moren hans jobber med hotellbooking og hun har gitt deg noen timer ekstra. Svetten renner i. Allerede lenge for vi bestilte bord var jeg skeptisk. Eventyr er ikke min greie. Tills historie om en.

Der blir vi plassert ved et lavt. Jeg synes alle vitser om frisyren er kjedelige. Er innom det lokale kleslabelet Thatchers og hilser. Jeg vil ikke bli som henne. Jeg signaliserer en centimeter med tommel og pekefinger, bare stusse litt. No fucked up? No, definitely no fucked up, please.

I speilet ser jeg mitt nye og forbausede ansikt. Mker og skiver. Ien slitsom ga vebutikk finner jeg en kortstokk med Berlins kebabkiosker.

Det er snart middagstid. Ikke nok med at vi ikke kan se maten, vi. Plutslig blir jeg. Kroppens forskjellige sanser og alt det der. Muligens svaksynt, men ikke blind. Jeg adlyder. Sandy leder meg frem til stolen min og jeg setter meg keitete til rette. I de neste to minuttene sitter vi stumme overfor hverandre.

Men det skjer ingenting. Ingen forskjell. Dette er helt klart en opplevelse. Here I am again, kommer det plutselig fra en kjent stemme. Like morsomt. Hovedretten kommer inn. Dessuten har en eller annen sluppet et lass med istykkerkokt broccoli over det hele.

Ingen svarer. Ingen sva rer. Til slutt tar jeg i mer. Alt riktig. Vi setter kurs for Oranienburgerstrasse og dens mange barer. Ikke mange! Sjekk www. Spesielle betingelser gjelder. Antall plasser er begrenset. Barn t. Forbehold om. Det koster kr 10 per melding. Vi drar videre. Men en trist deephouse-jockey og fancy drinker hjelper ikke. Jeg elsker det. Restauranten er halvtom.

Utenfor glir Berlin forbi. Dette er perfekt. Vi snurrer bedagelig videre. Plutselig UJ dukker kilden til den deilige musikken opp. Her sitter vi alene en stund. Jeg gir opp og vi reiser oss. Med godt skal ondt fordri ves og alt det der. Et par minutters spasertur fra Alexanderplatz ligger Hackescher Markt. Her finner du en haug triste bu.

Men alt dette virker nesten traurig sammenlignet med hva som befinner seg i toppetasjen. Her finnes mer enn ulike typer ost halleluja! Her Hf da. Sas Radisson, Karl-Liebnecht-Strasse Ankerklause, Kottbusser Damm 6. Svartbar, jeg har faktisk ingen anelse om hvor baren ligger, men gjetter at det er et sted i Friedrichshain. Curry 36, Mehringdamm 36 8. Bungalow Records, Willibald-Alexis Strasse 20 9. Neu, Bergmannstrasse I 7 Logo, Bergmannstrasse 10 Mot Schallplatten, Bergmannstrasse 94 Space Hall, Zossener Strasse 33 Scratch, Kottbusser Damm 15 Kaiserstein, Mehringdamm 80 Faster Pussycat, MehI ringdamm 55 Dawn, Oranienstrasse 19 Colours Kleidermarkt, Bergmannstrasse Savoy, Fasanenstrasse Kurfiirstendamm Tiergarten Vokuhila, Kastanienallee East Berlin, Kastanienallee 13 Thatchers, Kastanienallee 2 Da Capo, Kastanienallee 96 B Station B, Kastanienallee Haarstation, Weinbergweg 2 Chicks on Speeds kontor, Rosenthaler I Strasse 3 Orlando Schuhe, Rosenthaler Strasse 48 Un sicht-Bar Berlin, Gormannstrasse 14 Ambulance, Oranienber ger Strasse Fernsehturm, Panoramastrasse la Alexanderplatz Biograf, Rosenthaler Strasse KaDeWe, Tauentzienstrasse Liike, Kopernikusstrasse 8 Vinyl, Kopernikusstrasse 10 Imbiss, Oberbaumbriicke.

Shakespeares komedie i en forrykende ballettversjon - med perfekt blanding av komedie, slapstick og fantastisk dans! Og Clint Eastwood. Men dette er ikke en landsby. Dette er Oslo, og du er hverken indianer eller Clint Eastwood. Bare gi opp. Den er grei den, men hallo?

Sprenge skalaen? Ingen blir spart, det er ikke bare urenslige TV-spill- og pizzaeskegutt er som er piaget. Kan noen ta grep? Eller hva med samene? Sjansen for at samtlige kandidater befinner seg under paraplybegrepet rock, er overhengende. De skal visstnok ikke spille Wilson Picket-covere eller kle seg i dress, hatt og solbriller heller. Men hvorfor soul egentlig? Nikolai, Sindre og David er gamle venner fra ungdomsdagene i Skotselv-distriktet i hjertet av Buskerud.

De tre sistnevnte skriver musikken. Nikolai utdyper:. Men ikke i Oslo Gospel Choir. Plater som Reign in Blood, South of Heaven og Seasons in the Abyss er sementert i de hardere kapitlene av rockhistorien.

Det er noe av en dubbelmacka her, med stadig mer kredibelt aksepterte Slipknot som co-headliner. Ikke noe for DJ Vibeke-fans med andre ord.

Han spiller funk og modern soul. Keep on keeping on! Men musikken som spilles er alltid siste skrik. Men tro for all del ikke at Shem McCauley, som er Slackers egentlige navn, er en jypling og oppkomling. Siden dengang har sounden blitt mer techa og progga og han har gitt ut mengder med kritikerrost musikk under aliasene Slacker og Head Honcho. Kveldens store attraksjon er New Yorkeren Gregory Shiff. Hvorfor er house relevant i ?

Og en offisiell Frankie Knuckle-dag! Hvis noe. Det er ikte Ephemera, det er Free Music Ensemble. Det er musikalsk sprengstoff. Norgesvennen hey! Garage Oslo, De er aktuelle med plate nummer to: Colour.

En aveny med tre filer! DJ-godteri fra gutta som gir den ut der. B der borte. Deres siste plate Armed Love. Husk femidomet, jenter. Det kan vi sgu'li'.

Sjekk ghetto tech-utvalget!!! Og godt er det. Funky electrotechno, med en sinnssyk basslinje! Desyn Masiells, f. Dyp, dyp og og funky house med et ordentlig progressive driv. Roland Lifjell spiller et proghouse-sett. Odyssey-support fra Omega og Noa.

Vi bigger opp Odyssey-massiven og gratulerer. Dermed er det ihvertfall duket for to av byens beste discjockeys i herlig tospann. Vi begynte i. Dronningens gate 4. I Norge er han dessverre ukjent.

Et minimalt kamera forter dessuten rundt, langs og oppetter skulpturen og dets blikk projiseres inne i UKS-galleriet. Her finner man verker fra en rekke andre kunstnere, og et passe vidt spekter av uttrykk. Lakkegata 55 J. Hva skjer? Enorm remix! Psycho breakdown! Freaky, venstrevridd og funky house smaksatt med elektro, soul, jazztech og annet motekrydder. Mest kjent er han for sine konstruerte landskapsbilder.

Eminem - Marshall Mathers, rap peren full av finesse med briljante samfunnskritiser ende sanger. Kurt Johannessen - en av Norges mest inter essante performance kunstnere. Hun er en lysskarp sannhetsjeger med presise uttalelser. Det er henne jeg utfordrer til navnedrops.

Hun har sikk ert flere daimons rundt seg. Musikk: Lars Pedersen fra When. Premiere Og hva er vel mer passende for et teater som beskjeftiger seg med slikt enn Den lidende seiv? In spirasjonen trekker de fra avantgardismeikonet Antonin Artaud, som av viste det vestlige, logikkorienterte teatret. Wenche Foss gikk i pausen. Utvalget virker reflektert, bevisst og grundig.

Noen har tenkt for deg! Hegdehaugsveien 23, tlf 22 60 69 Sannheten er at det trengs. Hartmanns revitalisering er bortimot en bragd.

Ikke bare er forestillingen underholdende. Tonica er sistnevnte. Her er skrot-prosenten betraktelig lavere enn i bruktsjapper flest. Butikken har et eget stativ med ting som er kommet inn samme uke.

Devm The Dude 3. Forretningen er nok den desiderte favoritt blant byens hip H Stress hop-menighet er blitt litt ogavandre en klassiker, hengehuer. Grensen 19, tlf 22 33 12 The Dude 5. Dre feat. Bakker, Morten M.

Faidaas, Kaia hoss, steinar laarn sanae, iaa. Korsgata 25, tlf 22 04 00 Denne gangen Album) han et stykke saabyesk teater med saabyeske mo tiver. Med forfatteren som sidekommentator, utfolder handlingen seg.

KOMA Bogstadveien. Men det er det ikke noen grunn til. Sjappa er dessuten kanskje byens fineste rene merkebutikk. Riddervoldsgl2,tlf 23 27 10 Lokalene er. En venn av denne spalten kom nylig hjem fra klubb med ikke bare ett, men hele to hull i den ene foten, hull som blodet kom fossende ut av.

Vi vet at musikk. I kjelleren ligger en fet lounge som kan brukes separat og leies for private arrangementer. Godt jobba, folkens. Skoweien 1 5. Det kuleste er faktisk sittegruppene, som. Hvordan forklarer du det? Samme ord, liksom. I hvert fall for oss. Arbeidergata 2. Det er skikkelig hardt fordi det er.

Beskriv stilen din. Bare litt? Tollbugata 11, Finnes det noe du brenner for? Jeg er totalt fortapt i vanlije. Det er verdens herligste krydder. Og det tror jeg det er noe. Vanilje kan brukes tri mer enn bare desserter: Vaniljerskum ten f.

Og linerboller! Det er jo helt sinnssykt godt. Litchi, benytter seg av de samme lokalene, startet opp som. Begge rettene kommer med den samme salaten.

Den ser fristende ut, men mangler det lille syrligheten. Vi serverer mat og drikke til hyggelige priser. Det er ingen leie for lokalet. Vinlisten er hakket hvassere enn. Bogstadveien 8, 23 20 10 Onkel Donald er kommerst. Likevel trives vi her. Eller det det gigantiske utvalget av blader og utenlandske aviser.

DJ-boksen blir mobil, og sittebordene skal kunne. Universitetsgata 26, 23 35 63 CortAdelers gate 2, 22 43 99 Hver gang. Dronningens gate 27. Vi gratulerer! Noe av glamourfaktoren har kanskje blitt borte med Ness, men so what, det er maten vi kommer for, er det ikke?

Tordenskiolds gate 6 A, 23 01 02 Et sted mellom Magma og Clodion, kanskje. Alex Sushi er oppkalt etter filipineren Alex Cabiao, en mann som utvilsomt hadde vunnet norgesmesterskap i sushi Dalexsushi dersom det fantes noe slikt. Har du. Her kan unge trendslaver kose seg side om side med pensjonerte livsnytere.

Vi var lire personer som endte opp. Rare litt brisrie. Og det er cMp. Itapasretter problemer.


Sitemap

Руслан И Людмила - Море! - Экзотика (CD, Album), Jubilee - Blur - In The Country (CD), The Jimi Hendrix Experience - Lord Of The Strings (Vinyl, LP), Na Vrhu - Tomaž Domicelj - Zb(i)rka Z Vrha (CD, Album), Yes You Are - Revelation Time - Revelation Time (Cassette, Album), Untitled - Pacific 231 (2) - Xochipilli (CDr), Moos - Guus Janssen Septet - 85 .... 86 (Vinyl, LP), What If? - Arena (11) - Live (CD, Album)

8 comments

  1. udfordre i det økologiske forskningsprojekt SOBcows. Derfor har vi sat os tre mål. SOBcows tre mål: 1. at definere økologiske avlsmål og baseret på disse beregne konsekvensen af at foretage avlsarbejde i økologiske linjer fremfor som hidtil at anvende det avlsmateriale, som er frembragt i det traditionelle avlsarbejde 2.
  2. Danmarks Statistik udsendte i april en Nyt fra Danmarks Statistik, hvoraf det fremgik, at der var sket et stort fald i salget af økologiske fødevarer.
  3. økologiske udbytter i lä pä ca. 60 % af Tabel 1. Resultatopgøre/se for økologiske Kilde: Danmarks Statistik Planteavl Bed r Bruttoudbytte Driftsomkostninger Heraf foder Finansierinasomkostnina Generelle tilskud Driftsresultat 36 Økologisk Rê 2drifter angivet i kr. Deltid Malkekvæg Svin 6. 5. 2. 1.
  4. Udenrigshandel med økologiske varer fordelt på varegrupper Import Eksport * * mio. kr. I alt 1 ,5 2 ,4 3 ,2 1 ,7 1 ,6 2 ,2.
  5. Den økologiske andel er et gennemsnit, der dækker over store forskelle mellem husstandene. Over halvdelen – 56 pct. – af husstandene køber sjældent økologisk, idet de økologiske varer udgør pct. af det samlede forbrug af fødeog drikkevarer. 34 pct. af husstandene køber -.
  6. De viser deres huse frem med særligt fokus på det bæredygtige og økologiske i deres huse. Praktiske oplysninger Kurset foregår på Højgården, landsbyens fælleshus. Der er mulighed for overnatning i fælleshuset og hos private. Medbring sovepose og liggeunderlag og evt. telt. Kursets praktiske del kommer til at foregå uden for.
  7. TITEL VEJLEDNING Fagligt ansvarlig: Sofie Juul Oprettet: Maj E-mail: [email protected] Opdateret: Marts Telefon: Gældende til: Marts Afdeling: Afdeling for det Nære Sundhedsvæsen Version: Center: Center for Sundhed E-doc: Side 3 Indledning Formål I denne faglige vejledning finder du retningslinjer for, hvordan fysisk træning og .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *